UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  FV Leiden mutatie BLFVMUT
   Afdeling: StollingAanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere stolling
Staaltype(s)C Citraat (blauw)
Volume 200 ÁL celpellet van citraatbuis, geen plasma!!!
Uitvoering 1x om de 2 weken / antwoordtijd: max. 3 weken
Afnamecondities Vers afgenomen citraat
Methode Kwalitatieve PCR dmv high-resolution melting (HRM), in-house methode
Opmerkingen
Factor V Leiden mutatie is de meest voorkomende mutatie die te maken heeft met de bloedstolling. 
Het gaat hier over een puntmutatie die leidt tot de inactivatie van Factor Va door geactiveerd Prote´ne C. Door de mutatie wordt geactiveerd factor Va resistent aan afbraak door APC. 
APC resistentie en factor V Leiden mutatie wordt gewoonlijk aangevraagd in het kader van trombofilie onderzoek, waarbij ook antitrombine III, prote´ne C, prote´ne S, factor VIII (voor verhoogde factor VIII), factor II (protrombine) mutatie en antifosfolipiden antistoffen horen. Als de factor V Leiden mutatie aangevraagd wordt, wordt eerst de APC-resistentie bepaald op citraatplasma. De factor V Leiden mutatie wordt enkel uitgevoerd als de APC ratio verstoord is, namelijk kleiner dan 2. Als eerste screening wordt de APC-resistentie bepaald op citraatplasma. Indien deze verstoord is, wordt er overgegaan tot DNAľonderzoek op hetzelfde staal (citraatbloed).

Aanrekening: 587016 (587016 - 587020) B 3500 
 
Aanrekening 587016 (587016 - 587020 B 3500 - Opsporen van een mutant factor V, type Leiden, met een moleculair biologische techniek
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Externe kwaliteits evaluatie ECAT Foundation
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 21668-9
Verantwoordelijke Prof.dr. K. Devreese
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 1/03/2019 14:39   Laatste manuele bijwerking: TFI op 09/10/2018