UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Galactomannan Ag GALAM
   Afdeling: Serologie
Staaltype(s)SGALAM Serum (oker met gel) - GALAM
Volume 500 ĶL
Uitvoering Elke dinsdag en vrijdag
Afnamecondities Enkel uitvoerbaar op serum
Methode Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
Toestel Euroimmuun Biognost
Technische info
Technische referentiewaarde volgens bijsluiter:
Ratio < 0.5: negatief
Ratio ≥ 0.5: positief
Klinische info
Interpretatie voor terugbetaling antifungale middelen volgens EORTC-criteria:
Ratio <1.0: negatief
Ratio ≥ 1.0: positief
Bij  een serum galactomannan  ≥0.7 en een BAL galactomannan ≥0.8 eveneens te beschouwen als positief.
Opmerkingen
Aparte serumbuis nodig 
Aanrekening 552031 (Opsporen van Aspergillus antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 102))
Diagnoseregel 102: De verstrekking 552031-552042, opsporen van Aspergillus antigenen, mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd voor een patiŽnt met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 maal per week, op voorschrift van een geneesheer-specialist.
Externe kwaliteits evaluatie Zelf georganiseerde externe kwaliteitscontrole
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Donnely JP., Chen SH, Kauffman CA, et al. European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium (EORTC/MSGERC) consensus definitions of invasive fungal diseases (IFDs). Clinical Infectious Diseases 2019; doi: 10.1093/cid/ciz1008 British Journal of Haematology, 126, 852-860 (2004) Prospective clinical evaluation of lower cut-offs for galactomannan detection in adult neutropenic cancer patients and haematological stem cell transplant recipients. J.Maertens, K.Theunissen, E.Verbeken, K.Lagrou, J.Verhaegen, M.Boogaerts, J. Van Eldere.
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Positief: >= 0.5
Negatief: < 0.5
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 35671-7 Aanvraag: 35671-7
Verantwoordelijke Prof. dr. E. Padalko
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 25/03/2022 14:48   Laatste manuele bijwerking: JRBL op 03/02/2022   Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 1/03/2022 16:31