UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Galactomannan BAL GALAMB
   Afdeling: Serologie
Staaltype(s)BAL Broncho Alveolair Lavagevocht
Volume 500 l
Uitvoering Elke dinsdag en vrijdag
Methode Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
Toestel Euroimmuun Biognost
Technische info
Technische referentiewaarde volgens bijsluiter:
Ratio < 0.5: negatief
Ratio ≥ 0.5: positief
Klinische info
Interpretatie voor terugbetaling antifungale middelen volgens EORTC-criteria:
Ratio <1.0: negatief
Ratio ≥ 1.0: positief
Bij  een serum galactomannan  ≥0.7 en een BAL galactomannan ≥0.8 eveneens te beschouwen als positief.
Aanrekening 552053 (Opsporen van Aspergillus antigenen in broncho-alveolair lavagevocht (BAL) (Maximum 1) (Diagnoseregel 103))
Diagnoseregel 103: De verstrekking 552053 552064, opsporen van Aspergillus antigenen in bronchoalveolair lavagevocht (BAL) , mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd voor een patint met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", op voorschrift van een geneesheer-specialist.
Externe kwaliteits evaluatie Zelf georganiseerde externe kwaliteitscontrole
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Donnely JP., Chen SH, Kauffman CA, et al. European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium (EORTC/MSGERC) consensus definitions of invasive fungal diseases (IFDs). Clinical Infectious Diseases 2019; doi: 10.1093/cid/ciz1008
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Positief: >= 0.5
Negatief: < 0.5
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 35671-7
Verantwoordelijke Prof. dr. E. Padalko
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 25/03/2022 14:50   Laatste manuele bijwerking: JRBL op 03/02/2022   Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 1/03/2022 16:33