UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Hematocriet (PH meter gemeten) HCTVBVerwijst naar: Bloedgassen
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)CAP Capillair
Eenheid%
Volume Capillair en gehepariniseerde spuit: 175 ÁL; Micro-sample: 85ÁL
Uitvoering 24u/24u
Afnamecondities Correcte staalname is zeer belangrijk: geen stolsels, voldoende staal, geen luchtbellen
Aanrekening 540514 (540514 - 540525 B 250 Bepalen van de pH van het bloed en van de parti?le CO2- en O2-drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 333, 334) Klasse 13
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Cumulregel 333: De verstrekking 540234-540245 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540
Cumulregel 334: De verstrekking 540831-540842 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540.
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
M39 - 49%
V35 - 45%
Verantwoordelijke Prof.dr.apr.biol. V. Stove
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 27/12/2012 16:29   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 6/08/2007 10:43