UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Hemoclot (anti-IIa/dabigatran) ANTI2A
   Afdeling: StollingAanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere stolling
Staaltype(s)C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant)
Eenheidng/mL
Volume 750 Ál
Uitvoering 1x/week tenzij dringend (kan niet buiten kantooruren)
Verzending Ingevroren plasma
Methode STA analyzer mechanisch coagulometrisch
Aanrekening 554551 (554551 - 554562 (B70) Thrombinetijd (Maximum 1)(Diagnoseregel 166))
Diagnoseregel 166: De verstrekking 554551-554562 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van dysfibrinogenemie of voor het uitsluiten van de aanwezigheid van therapeutische anticoagulantia
Externe kwaliteits evaluatie ECAT Foundation
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden ema.europa.eu accessed 22/04/2020-Pradaxa EPAR product information First published: 15/12/2019 Last updated: 14/01/2020
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
De interpretatie dient steeds te gebeuren in functie van het tijdstip van bloedafname t.o.v. 
tijdstip van inname van dabigatran (Pradaxa).
                                                                                 gemiddelde (ng/mL)    P25 - P75 (ng/mL)
Stroke preventie bij AF (150mg bid)    
- piek concentratie (2h na inname)                                                     175             117 - 275
- dal concentratie (12h na inname)                                                      91              61 - 143
Primaire preventie VTE orthopedische chirurgie (220mg qd)    
- piek concentratie (2h na inname)                                                    70,8            35,2 - 162
- dal concentratie (24h na inname)                                                      22            13,0 - 35,7
Behandeling PE/VTE en preventie recurrent PE/DVT (150mg bid)    
- piek concentratie (2h na inname)                                                     175             117 - 275
- dal concentratie (24h voor inname)                                                    60              39 - 95

Verhoogd risico op bloeding:    
stroke preventie (bid) dalspiegel (10 ? 16u na vorige dosis)            > 200ng/mL
preventie VTE (od) dalspiegel (20 ? 24u na vorige dosis)                >67 ng/mL
ng/mL
Verantwoordelijke Prof.dr. K. Devreese
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 1/03/2019 14:36   Laatste manuele bijwerking: KDV op 25/05/2020