UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Hemoglobine (PHmeter) HGBCT
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)CAP Capillair
Eenheidg/dL
Volume Gehepariniseerde spuit: 175 ÁL
Uitvoering 24u/24u
Afnamecondities Correcte staalname is zeer belangrijk: geen stolsels, voldoende staal, geen luchtbellen
Methode Rapidlab, directe potentiometrie, Siemens
Aanrekening 127013 (127013 - 127024 B 40 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1) Klasse 2 (Urgentie)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Accreditatie Nee
Bron referentiewaarden Tietz - Cinical Guide to laboratory tests 4th Ed. - pag.524.
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
M13.2 - 17.3g/dL
V11.7 - 15.5g/dL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 718-7
Verantwoordelijke Prof.dr.apr.biol. V. Stove
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 27/03/2023 09:01   Laatste manuele bijwerking: MJVH op 11/05/2010   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 6/08/2007 10:24