UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Hydroxychloroquine CHLOROH
   Afdeling: Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidg/L
Volume 1 mL
Uitvoering 1x om de 2 weken
Methode HR-LCMS
Aanrekening 547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Therapeutisch:
Q-koorts 800 - 1200 g/L
Malaria 100 - 1000 g/L
Reuma 250 - 500 g/L
Toxisch:
> 2500 g/L
g/L
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 3684-8
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 27/12/2021 14:35   Laatste manuele bijwerking: ELVC op 22/11/2022