UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  IFA screening besluit PARABESLLVVerwijst naar: Intracellulaire paraneoplastische antistoffen lumbaal vocht
   Afdeling: Autoimmuniteit
Staaltype(s)L Lumbaal vocht
Aanrekening 555951 (555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (maximum vier organen) (Maximum 4) (Diagnoseregel 26) Klasse 14)
Diagnoseregel 26: het titreren van anti-weefsel antilichamen mag slechts aangerekend worden indien het opzoeken ervan door immunofluorescentie een positief resultaat oplevert
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
Verantwoordelijke Prof. dr. apr. Biol. C. Bonroy
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 30/11/2022 12:52   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 23/12/2022   Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 16/11/2022 12:13