UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  INR INRP
   Afdeling: StollingAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant) , C Citraat (blauw)
Volume 400 µL
Uitvoering 24u/24u
Methode Mechanisch coagulometrisch (viscositeitsverandering)
Opmerkingen
Stabiliteit: 24 uur bij 4°C. 
Externe kwaliteits evaluatie ECAT Foundation
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Referentiewaarden: Steekproef op 40 normale volwassenen (zie validatiedossier T0081a-R1). Onder therapie: CHEST; American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition).
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
0.9 - 1.1
"Target INR 2.5 (range 2-3) bij coumarinetherapie:
Profylaxe en behandeling van veneuze trombose, behandeling 
van longembool, preventie van systhemische embolen, 
voorkamerfibrillatie, veneus tromboėmbolisme en 
arteriėle trombose bij antifosfolipide syndroom

Target INR 3 (range 2.5-3.5) bij coumarinetherapie:
Postmyocardinfarct, mechanische hartkleppen"
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 6301-6 Aanvraag: 6301-6
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. P. De Kesel
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 27/03/2023 09:09   Laatste manuele bijwerking: PRDK op 05/09/2022   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 1/06/2007 10:23