UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Identificatie antidepressiva TADS
   Afdeling: Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Volume 100 ľl
Uitvoering Elke weekdag
Verzending Minder dan 48u op maximaal kamert°, zoniet invriezen na centrifugatie.
Methode LC-MSMS, eigenmethode
Aanrekening 547374 (547374 - 547385 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en hun metabolieten van eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 3) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49) Klasse 25 (Urgentie))
Cumulregel 71: De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Externe kwaliteits evaluatie KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 4073-3 Aanvraag: 4073-3
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: tdn op 25/10/2000 11:58   Laatste manuele bijwerking: AVST op 12/09/2017