UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Identificatie cannabino���den CANBIVerwijst naar: Confirmatie opiaten in bloed
   Afdeling: Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Volume 1 ml
Uitvoering afgewerkt binnen 10 werkdagen
Aanrekening 547374 (547374 - 547385 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en hun metabolieten van eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 3) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49) Klasse 25 (Urgentie))
Cumulregel 71: De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Externe kwaliteits evaluatie GTFCH (Gesellschaft fr Toxikologische und Forensische Chemie)
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
 
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 8171-1 Aanvraag: 8171-1
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: callant op 8/09/2009 10:09   Laatste manuele bijwerking: SSCH op 17/08/2009   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 8/09/2009 10:09