UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Intracellulaire paraneoplastische antistoffen lumbaal vocht (LG-445)
StaaltypeLumbaal vocht
Volume 500 L
Uitvoering Afhankelijk van het aantal aanvragen
Antwoordtijd < 2 weken
Afnamecondities Het staal kan 2 weken bewaard worden bij 2-8C
Verzending Gekoeld
Methode Cell Based Assays
Techniek Indirecte immuunfluorescentie
Klinische info
Indien screening (cerebellum, zenuw en darm) positief, worden volgende antistoffen opgespoord m.b.v. line-blot: anti-amphiphysine, anti-CV2, anti-PNMA2 (Ma2/Ta), anti-Ri (ANNA-2), anti-Yo, anti-Hu (PCA-1), anti-recoverine, anti-SOX1 (AGNA), anti-titine, anti-zic4, anti-GAD65, anti-Tr (DNER)
Aanrekening 555951 (555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (maximum vier organen) (Maximum 4) (Diagnoseregel 26) Klasse 14)
Diagnoseregel 26: het titreren van anti-weefsel antilichamen mag slechts aangerekend worden indien het opzoeken ervan door immunofluorescentie een positief resultaat oplevert
Aanrekening 553416 (553416-553420 Identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen B 1500 (Maximum 1) (Diagnoseregel 111))
Diagnoseregel 111: De verstrekking 553416/420, identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen, mag alleen aangerekend worden aan de ZIV als het opzoeken van antineuronale antistoffen positief is
Externe kwaliteits evaluatie UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Gerelateerd AAMPHLV (Anti-amphiphysine),ACV2LV (Anti-CV2),AHULV (Anti-Hu (PCA-1)),APNMA2LV (Anti-PNMA2 (Ma2/Ta)),ARECOVLV (Anti-recoverine),ASOX1LV (Anti-SOX1 (AGNA)),ATITILV (Anti-titine),ATRLV (Anti-Tr (DNER)),AYOLV (Anti-Yo),AZIC4LV (Anti-zic4),PARABESLLV (IFA screening besluit)
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. M. Oyaert
   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 27/12/2022