UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Iood in urine IUTOX
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)U Urinestaal
Eenheidg/mL
Uitvoering Wekelijks (in principe op dinsdag)
Methode ICPMS
Opmerkingen
WHO: http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595827_eng.pdf (p 33):

Voor kinderen >= 6 jaar en volwassenen:
< 0,100 ug/mL: onvoldoende iood inname
0,100-0,199: voldoende iood inname
0,200-0,299: boven de vereisten (above requirements)
>= 0,300: Overdreven iood inname

Bij zwangeren:

< 0,150 ug/L: onvoldoende iood inname
0,150-0,249: voldoende iood inname
0,250-0,499: boven de vereisten (above requirements)
>= 0,500: Overdreven iood inname 
Aanrekening 543454 (543454 - 543465 B 500 Doseren van iood (Maximum 1) Klasse 18)
Detailinformatie Overzicht bewaarcondities urine collecties.pdf
Externe kwaliteits evaluatie QMEQAS (Quebec Multielement External Quality Assessment Scheme)
Accreditatie Nee
Bron referentiewaarden Age- and sex-adjusted iodine/creatinine ratio. A new standard in epidemiological surveys? Evaluation of three different estimates of iodine excretion based on casual urine samples and comparison to 24 h values. Knudsen N, Christiansen E, Brandt-Christensen M, Nygaard B, Perrild H., Eur J Clin Nutr. 2000 Apr;54(4):361-3.
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
0.039 - 0.29g/mL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 2495-0
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 9/04/2019 15:52   Laatste manuele bijwerking: YSEWYL op 24/06/2021   Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 19/11/2012 14:14