UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Kweek mycobacteri���n TBKWEEK
   Afdeling: Microbiologie
Staaltype(s)M_TB Microbiologie: TBC
Volume Verschillende staaltypes mogelijk. Hoe meer volume, hoe beter de sensitiviteit van de kweek.
Uitvoering 5/7.
Verzending Snel transport, op kamertemperatuur.
Methode Kweek op vaste en vloeibare bodem gedurende in totaal 8 weken. Doorgaans combinatie met auraminekleuring.
Klinische info
Positieve resultaten worden actief gecommuniceerd.

M. tuberculosis is een aangifteplichtig micro-organisme.

Kweek van urine voor opsporen van mycobacterin enkel bij steriele pyurie: dus steeds in combinatie met een sediment en een klassieke urinekweek. Staal voor mycobacterile kweek in pot, niet optrekken in buisje.

Communicatie en overleg steeds wenselijk. 
Opmerkingen
Voor screening naar en confirmatie van niet-tuberculeuze mycobacterin bij mucoviscidosepatinten wordt een aparte aanvraagcode en werkwijze gebruikt.
Deze specifieke werkwijze wordt enkel toegepast bij mucoviscidosepatinten en nooit in andere casussen. 
Aanrekening 550454 (550454 - 550465 B 600 Kweek van Mycobacteri?n (Maximum 1) Klasse 19)
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
Verantwoordelijke Prof. dr. J. Boelens
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 21/06/2019 09:34   Laatste manuele bijwerking: JRBL op 02/08/2022