UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  LG-235 (CD11b) (LG-235)Verwijst naar: LeukocytenadhesiedeficiŽntie (LAD)
Aanrekening 555730 (555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopo?etische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) Klasse 18)
Diagnoseregel 43: de identificatie van een receptor- of membraan- of cytoplasma- of nucleair antigen van hematopoiŽtische cellen (exclusief de antigenen van het HLA-systeem) mag slechts aangerekend worden voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiŽnties of in geval van sarcoÔdose
Externe kwaliteits evaluatie SKML (LWBA) (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek)
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
   Laatste manuele bijwerking: PABR op 10/11/2016