UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Legionella kweek LEGIO
   Afdeling: Microbiologie
Staaltype(s)M_SP Microbiologie: Sputum , M_VA Microbiologie: Varia
Infolegionella kweek
Uitvoering Inzetten 7/7. Resultaten 5/7.
Afnamecondities Diep respiratoir staal (geen sputum) opvangen in steriel recipiŽnt.
Verzending Zo snel mogelijk naar labo sturen.
Methode Kweek op selectieve voedingsbodem. Identificatie met MALDI-TOF MS.
Opmerkingen
Groei van Legionella kan verwacht worden vanaf 2-3 dagen en tot 7 dagen na start incubatie. 
Aanvullend is het nuttig om ook een Legionella-antigentest (spoort uitsluitend serotype 1 op) op urine aan te vragen. 
Aanrekening 550336 (550336 - 550340 B 300 A?robe kweek van expectoraties of bronchiale aspiraten en monsters van bovenste luchtwegen, exclusief keeluitstrijk (Maximum 1) (Cumulregel 115) Klasse 14)
Cumulregel 115: De verstrekkingen 550336 - 550340 en 550292 - 550303 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Externe kwaliteits evaluatie Sciensano
Accreditatie Nee
Verantwoordelijke Prof. dr. J. Boelens
  Laatste bijwerking Glims: clg op 22/11/2001 14:46   Laatste manuele bijwerking: JRBL op 05/06/2018