UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Leukemie translocatie screening (LG-153)
   Afdeling: Moleculaire Diagnostiek: Hematologie    Pathologie: Acute myelo´de leukemie en myelodysplasie diagnoseAanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere hematologie - cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses
StaaltypeVoorkeur voor beenmerg EDTA; bloed EDTA indien voldoende aantal blasten
Volume Beenmerg (min. 1 mL), 4 mL bloed (min. 3 mL)
Uitvoering 1x tot 2x per week
Antwoordtijd standaard 10 dagen / indien nodig 5 dagen (AML)
Afnamecondities Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier (datum en uur)
Verzending Binnen 24h na afname
Techniek Kwalitatieve of kwantitatieve PCR op RNA
Technische info
De Hemavision multiplex qPCR kit (DNA Technology) is gevalideerd voor kwalitatieve detectie van translocaties bij de diagnose van acute leukemieŰn en detecteert 28 genherschikkingen, of 145 breekpunt en splice varianten. 

De meest frequente fusietranscripten bij acute leukemie die opgespoord worden zijn: 
RUNX1-RUNX1T1/AML1-ETO of t(8;21), CBFB-MYH11 of inv(16), PML-RARA of t(15;17), DEK-NUP214/DEK-CAN of t(6;9), BCR-ABL1 of t(9;22), ETV-RUNX/TEL-AML of t(12;21), TCF3-PBX1/E2A-PBX1 of t(1;19), SIL-TAL of del(1p33) en verschillende MLL (11q23) herschikkingen (fusiepartners AF1p, AF1q, AF1X, AF4, AF6, AF9, AF10, AF17, AF19, ELL, ENL). 
Daarnaast worden de meer zeldzame translocaties ook opgespoord: t(1;19), t(17;19), t(3;21), t(16;21), t(9;9), t(11;17), t(5;17), t(3;5), t(9;12), t(5;12)en t(12;22). 

BELANGRIJK: t(1;22)(p13;q13) of OTT-MAL (RBM15-MKL1) zit niet in deze screeningsassay. Deze PCR test wordt bij een cytomorfolgisch en/of flowcytometrisch vermoeden van een megakaryoblasten leukemie (AML-M7) bijkomend ingezet (zie extra info bij deze test). 

Deze (q)PCR wordt slechts uitzonderlijk gebruikt voor kwalitatieve detectie van translocaties bij follow-up van zeer zeldzame translocaties in leukemieen (MRD analyse). Deze laatste toepassing is niet gevalideerd (gevoeligheid niet gekend). 

Analytische gevoeligheid of detectielimiet van deze assay: 
De exacte gevoeligheid is ongekend maar voldoende om 1 abnormale cel op 100 normale cellen te detecteren (diagnostisch). Gezien dat er gebruik wordt gemaakt van een qPCR kunnen we ervan uitgaan dat de detectielimiet zeker 10E-4 is. 
Klinische info
Bij de diagnose van een nieuwe acute leukemie wordt op het diagnostische staal van die patiŰnt een Hemavision multiplex qPCR uitgevoerd. Op deze manier kan vrij snel en accuraat een eventueel aanwezige translocatie opgespoord worden. De gevonden translocatie wordt, indien ter beschikking, bevestigd met de desbetreffende kwantitatieve real-time PCR om zo een diagnostische waarde te bekomen. Deze waarde wordt vervolgens in de follow-up stalen gebruikt voor de rapportering van de minimal residual disease (MRD). 

Zie klinische informatie bij de individuele translocaties in deze labgids.
Opmerkingen
Belang pre-analytische fase - stabiliteit staal: 
De stabiliteit van een staal met vermoeden acute leukemie voor moleculaire uitwerking is beperkt daar de bepaling op RNA gebeurt. Op die manier moet de verwerking van het monster (isolatie witte bloedcellen) zeker binnen de 48h na afname uitgevoerd worden! Het staal daarom zo snel mogelijk naar het labo Moleculaire Diagnostiek (MolHem) versturen, namelijk binnen de 24h na afname! In tussentijd moet het staal in de koelkast bewaard worden (2-8░C). 

Terugbetaling:
Het opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van Ig en TCR genherschkkingen) door middel van een moleculair biologische methode in de diagnostische investigatiefase van een acute lymfoblastische leukemie (ALL) kan 5x aangerekend worden. Gezien het uitgebreid sceenen (28 fusiegenen) is deze analyse volledig terugbetaald (RIZIV nr 588431-588442, 5x B3000). Ook een herval (> 1 jaar later) kan terug volledig uitgewerkt worden. 

Het opsporen van mutaties in acute myelo´de leukemie (AML) en myelodysplasie (MDS) met een blastenexces (MDS-EB-2 of >10% blasten) valt onder de RIZIV verstrekking 587893-587904, waarbij 8 testen 1x per jaar kunnen worden aangerekend met een B-waarde van 3000. Hieronder valt dus de volledige moleculaire uitwerking bij AML, bepaling WT1 overexpressie, MLL-PTD, EVI1 overexpressie en eventuele kwantitatieve qPCR van gevonden moleculair target. 
Opmerking ivm aanrekening ALL 5x aangerekend RIZIV nr 588431-588442, 5x B3000 : AML/MDS-EB2 8x aangerekend 587893-587904, B3000
Externe kwaliteits evaluatie UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Verantwoordelijke Apr. biol. B. Denys
   Laatste manuele bijwerking: BADE op 27/09/2022