UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Leukocytenadhesiedefici���ntie (LAD) (LG-300)
   Afdeling: HematologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier immunologische oppuntstelling - INTERN
StaaltypeEDTA (paars)
Eenheid%
Uitvoering dagelijks
Afnamecondities EDTA
Methode Immunophenotypering met flowcytometer
Opmerkingen
Panel:
CD18/CD11a/-/-/CD11b/-/-/CD45 
Aanrekening 555730 (555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopo?etische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) Klasse 18)
Diagnoseregel 43: de identificatie van een receptor- of membraan- of cytoplasma- of nucleair antigen van hematopoitische cellen (exclusief de antigenen van het HLA-systeem) mag slechts aangerekend worden voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficinties of in geval van sarcodose
Accreditatie Nee
Gerelateerd LG-235 (CD11b),LG-241 (CD18)
   Laatste manuele bijwerking: PABR op 10/02/2021