UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Lood (vol bloed) PBBL
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)E EDTA (paars)
Eenheidg/L
Volume 500 l
Uitvoering wekelijks
Aanrekening 547234 (547234 - 547245 B 700 Doseren van lood in volbloed met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1)(Diagnoseregel 70) Klasse 20)
Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Toxiciteit:  
50-99 g/L: Ongewenste effecten zijn mogelijk, vooral bij kinderen <6 jaar of zwangere 
            vrouwen: lood blootstelling verminderen en concentratie opvolgen.
100-199 g/L: Lood blootstelling verminderen en concentratie opvolgen.
200-699 g/L: Onmiddellijke stop van lood blootstelling en medische evalutie aangeraden. 
              Bij concentraties > 500 g/L moet chelatietherapie overwogen worden 
              als er symptomen van toxiciteit zijn.
>= 700 g/L: Sterk verhoogde concentratie. Onmiddellijke stop van lood blootstelling en 
             medische evalutie aangeraden. Overweeg chelatietherapie als er symptomen 
             van toxiciteit zijn.
g/L
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 5671-3 Aanvraag: 5671-3
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 26/10/2017 13:03   Laatste manuele bijwerking: ELVC op 13/04/2021