UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Mangaan (vol bloed) MNBL
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)E EDTA (paars)
Eenheidg/L
Volume 500 l
Uitvoering wekelijks
Aanrekening 547190 (547190 - 547201 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5) (Diagnoseregel 70) Klasse 24)
Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie
Externe kwaliteits evaluatie QMEQAS (Quebec Multielement External Quality Assessment Scheme)
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
4.2 - 16.5
> 30: neurologische
toxiciteit
g/L
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 16/03/2021 14:19   Laatste manuele bijwerking: AVST op 3/12/2014   Laatste bijwerking refwaarden: alverstr op 29/01/2014 16:18