UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Mephedrone bloed MEPHB
   Afdeling: Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidng/mL
Technische info
Opsporen van aanwezigheid mephedrone (4-methylmethcathinon, 4-MMC) in bloed mbv LC-HRMS.
Aanrekening 547875 (547875 - 547886 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten van eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 73) (Diagnoseregel 49) Klasse 25 (Urgentie)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Cumulregel 73: De verstrekking 547890 - 547901 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 en 547875 - 547886.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatiefng/mL
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 23/08/2023 11:23   Laatste manuele bijwerking: NIVE op 13/09/2022   Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 21/02/2020 15:08