UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Meropenem MEROP
   Afdeling: Toxicologie
StaaltypeHeparineplasma, met voorkeur zonder gel
Eenheidmg/L
Afnamecondities Zo snel mogelijk doorsturen naar lab voor onmiddellijk afcentrifugatie en invriezen bij -20įC.
Verzending Ingevroren
Klinische info
Spiegel te interpreteren obv MIC-waarde kiem en klinische context patiŽnt. Voor optimale efficaciteit bij continue toediening moet de steady state spiegel minimaal 4 x MIC bedragen en bij intermittente toediening moet de dalspiegel minimaal 1 x MIC bedragen. Indien noch MIC noch verwekkende kiem gekend is, targetspiegel obv worst case EUCAST klinisch breektpunt: steady-state bij continue toediening 8-20 mg/L; dalspiegel bij intermittente toediening 2-8 mg/L.
Opmerkingen
Analyse wordt uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag. Stalen dienen om 8u aanwezig te zijn in lab.
 
Aanrekening 548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))
Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeÔne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Externe kwaliteits evaluatie ASQUALAB
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Steady-state bij continue toediening: 8-20 mg/L
Dalspiegel: 2-8 mg/L
mg/L
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 10/05/2021 14:31   Laatste manuele bijwerking: NIVE op 15/10/2021   Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 17/12/2020 10:19