UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Methadon METHAD
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidng/mL
Volume 200 Ál
Uitvoering indien dringend 24u/24u
Aanrekening 547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Externe kwaliteits evaluatie KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Toxisch voor niet gebruikers: > 100 ng/mL
Als pijnstiller: 100 - 300 ng/mL
Bij methadon programma: 
 - Therapeutisch: 200 - 750 ng/mL
 - Bij ontslag uit methadonkliniek: > 200 ng/mL,
       anders kans op bijgebruik.
 - Toxisch: > 1000 ng/mL.
 - Junks kunnen spiegels ver boven 1000 ng/mL
       goed verdragen.
ng/mL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 3772-1 Aanvraag: 3772-1
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: callant op 27/03/2012 15:50   Laatste manuele bijwerking: SSCH op 17/08/2009