UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Methanol METH
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidg/L
Volume 100 ÁL
Uitvoering 24u/24u, indien dringend
Aanrekening 547315 (547315 - 547326 B 500 Doseren van methanol met een chromatografische methode (Maximum 1)(Cumulregel 38)(Diagnoseregel 49) Klasse 18 (Urgentie))
Cumulregel 38: ethanol: geen cumul van niet-chromatografische met chromatografische methode
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Externe kwaliteits evaluatie Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
0 - 0.005g/L
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 5693-7 Aanvraag: 5693-7
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 30/04/2021 15:25   Laatste manuele bijwerking: NIVE op 21/10/2021   Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 12/12/2000 13:22