UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Myoglobine MYO
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidg/L
Volume 250 l
Uitvoering 24u/24u 7/7
Antwoordtijd <4 uur
Methode Electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA)
Toestel Roche Cobas 8000 e801
Opmerkingen
Omwille van de instabiliteit van myoglobine in zuur milieu wordt deze analyse niet uitgevoerd op urine. Zie referentie: Waard H, `t Sant P. Use of serum myoglobin assays for urine myoglobin measurements can cause false negative results. Clin Chem 2009;55:1240-1241. 
Aanrekening 540013 (540013 - 540024 B 200 Doseren van myoglobine met een immunologische methode (Maximum 1)(Cumulregel 10) Klasse 12 (Urgentie))
Cumulregel 10: maximum drie van myoglobine, creatine kinase (CK), elektroforese van creatine kinase (CK), het doseren van n iso-enzyme, lactaat dehydrogenase (LDH), troponine I en troponine T
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden 1) Referentiewaarden : Bijsluiter Roche (2002-03); 2) cut-off grens voor AMI : Clin Chem vol 36(9),1990, 1675-1678 (waarde van leeftijdsgroep 61-70 genomen; mean+2sd waarde omgerekend naar gewichtseenheden rekening houdend met MG=17700)
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
M23 - 72
   cut-off grens voor
     AMI = 90 g/L
g/L
V19 - 51
   cut-off grens voor
     AMI = 90 g/L
g/L
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 2639-3 Aanvraag: 2639-3
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. M. Oyaert
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2021 08:36   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 15/06/2021   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 10/02/2006 15:02