UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Myositis specifieke antilichamen (LG-410)
Aanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
StaaltypeSerum
Info1e platform. rechtstreeks aanvraagbaar met 963
Volume 250 l
Uitvoering 2-wekelijks
Afnamecondities Het staal kan 2 weken bewaard worden bij 2-8C, bij langere bewaring invriezen (-20C)
Verzending Verzenden bij 2-8C. Als reeds ingevroren, verzending bij -20C (vermijden dooi-vries cycli).
Technische info
Standaard gebeurt de Euro-immuun test in eerste lijn. 
Indien gewenst kan op vraag (na contactname  via tel. 09.332.31.67) bijkomend een D-tek analyse gebeuren.
Opmerkingen
Gebruik ingave code `963`. 

Deze analyse omvat de bepaling van volgende antistoffen: anti-Mi2, anti-MDA5, anti-NXP2, anti-TIF1, anti-SAE, anti-SRP en anti-RNA synthetases. De analyse anti-RNA synthetases omvat de bepaling van volgende antistoffen: anti-Jo1, anti-PL7, anti-PL12, anti-EJ en anti-OJ. Als myositis-geassocieerde antistoffen wordt bijkomend steeds SSA (Ro52) en PM-Scl (75 en 100) bepaald.

HMGCR is niet standaard vervat in de analyse.
HMGCR dient gericht te worden aangevraagd en wordt pas uitgevoerd bij negativiteit van de andere myositis specifieke antilichamen. 

Aanrekening buiten RIZIV nomenclatuur indien ANF negatief en/of reeds basis anti-ENA bepaald 
Externe kwaliteits evaluatie UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
Accreditatie Nee
Gerelateerd AEJ (Anti-EJ),AMDA5 (Anti-MDA5),AMi2 (Anti-Mi-2),ANXP2 (Anti-NXP2),AOJ (Anti-OJ),APL12 (Anti-PL12),APL7 (Anti-PL7),ASAE1 (Anti-SAE1),ASRP (Anti-SRP),ATIF1 (Anti-TIFg)
   Laatste manuele bijwerking: BNRC op 18/01/2023