UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Nikkel NIU
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)U Urinestaal
Eenheidg/L
Volume 500 l
Uitvoering wekelijks
Aanrekening 547551 (547551 - 547562 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (maximum vijf metalen van deze lijst) (Maximum 5)(Diagnoseregel 70) Klasse 24)
Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
0 - 5.2g/L
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: aster op 29/09/2014 09:49   Laatste manuele bijwerking: AVST op 22/10/2014   Laatste bijwerking refwaarden: alverstr op 29/01/2014 16:32