UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Opsporen amfetaminen AMFB
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Volume 200Ál
Uitvoering dagelijks 24/24
Afnamecondities serum of plasma
Aanrekening 547352 (547352 - 547363 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische methode. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49) Klasse 13 (Urgentie))
Cumulregel 71: De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
Amfetam.  blijven slechts 24-48u detecteerbaar in het bloed.
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 8149-7 Aanvraag: 8149-7
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: aster op 23/07/2014 15:07   Laatste manuele bijwerking: NIVE op 06/01/2021   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 1/08/2013 11:48