UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Opzoeken E.coli O157 (verotoxine ) EC157 Synoniemen: VTEC,Enterohemorrhagische Escherichia coli
   Afdeling: MicrobiologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Microbiologie
Staaltype(s)M_FA Microbiologie: Faeces
InfoEColi O157
Volume Minstens 5 mL vloeibare stoelgang, 1 g materiaal of een walnoot-grootte hoeveelheid stoelgang.
Uitvoering Doorsturing naar UZ Brussel (referentielaboratorium). Daar worden de stalen 5/7 verwerkt.
Afnamecondities Breng de vereiste hoeveelheid stoelgang vanuit het propere opvangrecipiėnt (bijvoorbeeld bedpan of wc-inleg) over in een stoelgangspotje. Standaard hebben deze potjes een schepje om dit te doen. Gebruik geen toiletpapier om stoelgang te verzamelen: op toiletpapier kunnen bariumzouten aanwezig zijn die de groei van bepaalde enteropathogenen onderdrukken. Vermijd ook vermenging met urine.
Verzending Het staal moet binnen de 2 uur na afname in het lab zijn: snel opsturen is dus noodzakelijk. Is dit niet mogelijk, dan kan het staal bewaard worden bij 4°C (koelkast) en moet het binnen de 24 uur opgestuurd worden per taxi. Stuur indien mogelijk ook steeds serumstaal van de dag van aanmelding in ziekenhuis mee.
Methode Kweek + PCR (detectie van verotoxine genen op individuele kolonies).
Opmerkingen
Correcte labeling van staal en aanvraagformulier zijn noodzakelijk.
Noteer ook het tijdstip van afname op het aanvraagformulier of potje.
Het is niet nuttig om meer dan 1 stoelgangsstaal per dag af te nemen: deze stalen worden geweigerd.

Verwekker van hemorrhagische diarree en Hemolytisch Uremisch Syndroom (HUS).
Ook andere, niet-O157 serotypes, kunnen HUS veroorzaken. 

Er is steeds een specifiek aanvraagformulier nodig voor het referentielaboratorium. Te vinden via de link: https://www.wiv-isp.be/Epidemio/NRC/FORMS/Aanvraagformulier_STEC.pdf

Externe stalen dienen door extern lab rechtstreeks naar UZ Brussel doorgestuurd te worden. 
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Verantwoordelijke Prof. dr. J. Boelens
  Laatste bijwerking Glims: lbaek op 4/06/2013 08:42   Laatste manuele bijwerking: VEVA op 07/09/2018