UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Paracetamol PARAMVerwijst naar: Algemene toxicologische screening op maagvocht
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Toxicologie
Staaltype(s)MV Maagvocht
Volume 5 ml
Uitvoering 24u/24u
Aanrekening 547816 (547816 - 547820 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica uit eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 74) (Diagnoseregel 49) Klasse 25 (Urgentie))
Cumulregel 74: De verstrekkingen 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: callant op 21/09/2001 16:23