UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Paranitrofenol PNPU
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Toxicologie
Staaltype(s)U Urinestaal
Eenheidg/mL
Volume 1 ml
Aanrekening 547875 (547875 - 547886 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten van eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 73) (Diagnoseregel 49) Klasse 25 (Urgentie))
Cumulregel 73: De verstrekking 547890 - 547901 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 en 547875 - 547886.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatiefg/mL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 2727-6 Aanvraag: 2727-6
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: aster op 4/09/2015 08:42   Laatste manuele bijwerking: NIVE op 24/06/2022   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 4/09/2015 08:42