UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Phenobarbital PHENOB
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) , S_VPE Serum geprikt door VPE
Eenheidmg/L
Volume 200 Ál
Uitvoering Dagelijks
Verzending Na centrifugatie koel of ingevroren bewaren tot verzending. Verzending mag op kamertemperatuur.
Methode CMIA, (chemiluminescent microparticle immuno-assay)
Toestel Abbott Architect i2000SR
Aanrekening 548096 (548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafe´ne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Externe kwaliteits evaluatie KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Bijsluiter Axsym (augustus 1997)
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
15 - 40mg/L
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 3948-7 Aanvraag: 3948-7
Verantwoordelijke Prof.dr.apr.biol. V. Stove
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021   Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 14/12/2000 14:17