UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Pneumokokken Antigen PNEUMANT
   Afdeling: Microbiologie
Staaltype(s)M_VA Microbiologie: Varia
Volume Minstens 250 ÁL urine of cerebrospinaal vocht.
Uitvoering Dagelijks
Antwoordtijd 1 dag
Methode Immunochromatografische membranaire assay
Opmerkingen
Staaltype: urine of cerebrospinaal vocht 
Aanrekening 552016 (552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek (Maximum 3) (Cumulregel 323) Klasse 13 (Urgentie))
Cumulregel 323: kweek van Chlamydia en opsporen van antigenen van agentia van infectieziekten mogen onderling niet gecumuleerd worden
Externe kwaliteits evaluatie Sciensano
Accreditatie Nee
Verantwoordelijke Prof. dr. J. Boelens
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 11/10/2021 12:58   Laatste manuele bijwerking: JRBL op 15/11/2022