UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Prote���nurie (kwalitatief) PROTUM
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)UC Urinecollectie , U Urinestaal
Volume 1 mL
Uitvoering 24u/24u 7/7
Antwoordtijd <4 uur
Afnamecondities Analyse binnen 4u na afname
Methode Urineteststrip analyse (Tetrabromophenol blauw)
Techniek Colorimetrie
Toestel Sysmex UC-1000 of UC-3500
Aanrekening 960035 (2 ) (Rek Pat (960035 - 960046)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Detailinformatie Overzicht bewaarcondities urine collecties.pdf
Externe kwaliteits evaluatie EQAS, RfD
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 50949-7
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. M. Oyaert
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 15/05/2023 17:53   Laatste manuele bijwerking: VADR op 21/06/2021   Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 16/10/2017 15:50