UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Quantiferon QFER
   Afdeling: Microbiologie
Infozie afname!
Volume Minstens 5 mL (zeer belangrijk!)
Uitvoering Dagelijks
Antwoordtijd Maximaal 2 dagen
Afnamecondities 1 Li-heparine buis (een grote buis prikken). Niet af te nemen in het weekend of na 17u.
Methode Lymfocytenstimulatie gevolgd door geautomatiseerde meting obv chemiluminescentie op Liaison XL.
Techniek Chemiluminescentie
Toestel Liaison XL
Opmerkingen
INDICATIE:
Diagnostiek latente tbc bijvoorbeeld bij moeilijk te interpreteren Mantoux (bv door BCG-vaccinatie, vnl. bij kinderen belangrijk) of immuungecompromitteerde patinten.

Indien combinatie met Mantouxtest:
- ofwel gelijktijdig
- ofwel eerst Mantoux en binnen de 72 uur IGRA
- ofwel eerst Mantoux en meer dan 3 maand later IGRA (om sensitisatie door Mantoux te laten uitdoven)

Geen andere analyses bijvragen!

INTERNE INFO (enkel relevant voor labo-personeel!!):

1 Li-heparine buis (volledig gevuld, minimaal 5 mL), staal niet afcentrifugeren en rechtstreeks naar bacterio sturen (3 uur houdbaar op KT). Indien het staal toekomt na de werkuren moet het staal ongecentrifugeerd bewaard worden bij 4C gedurende max. 48 uur. 
In het laatste geval moet het bloed eerst op kamertemperatuur komen vooraleer het op bacterio overgebracht wordt in de quantiferonbuizen!
Op de afdeling bacteriologie wordt het staal vervolgens overgebracht in 4 specifieke afnametubes tot aan de zwarte 
markering op de zijkant van de tube:
1) 1 negatieve controle tube (Quantiferon Grijs)
2) 1 tube gecoat met M. tuberculosis antigenen om CD4+ T-cellen te induceren (QuantiFERON TB1 Tube - groen)
3) 1 tube gecoat met M. tuberculosis antigenen om CD8+ T-cellen te induceren (QuantiFERON TB2 Tube - geel)
4) 1 positieve controle tube (QuantiFERON Mitogen Tube - Paars)
Hierna moeten de tubes 10 maal omgezwenkt worden in alle richtingen zodat het volledige binnenoppervlak van de tube met bloed gecoat is.
Incubeer de buizen in rechtstaande positie bij 37C gedurende 16 tot 24 uur. Deze incubatie start best zo snel mogelijk, ten laatste 2 uur na start reactie (= overbrengen van bloed vanuit heparine tube naar specifieke buizen).
Na centrifugatie (2000-3000 g, 15 minuten) kunnen de stalen in de oorspronkelijke tubes gekoeld worden (28 dagen houdbaar in de koelkast (2-8C)).
Controleer scheiding tussen plasma en cellen door de gelseparator vr het analyseren. 
Aanrekening 960035 (40 ) (Rek Pat (960035 - 960046)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 45323-3
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. S. Vandendriessche
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13   Laatste manuele bijwerking: JRBL op 15/12/2021