UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Serotonine SEROTP
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)E EDTA (paars) , EVBY EDTA - Vol Bloed op ijs
Eenheidg/mL
Volume 2 ml
Uitvoering 1x om de 2 weken
Afnamecondities Totaal bloed nodig (geen plasma !) . Afnemen in EDTA-buis, onmiddellijk koelen en op ijs verzenden of integraal invriezen
Verzending Op ijs indien de aankomst verzekerd is binnen 24 uur na de afname, zoniet ingevroren verzenden.
Methode UHPLC-HR-MS
Aanrekening 960035 (30 ) (Rek Pat (960035 - 960046)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
0.05 - 0.25g/mL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 2939-7 Aanvraag: 2939-7
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 1/09/2022 17:27   Laatste manuele bijwerking: NIVE op 21/01/2022   Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 12/12/2000 11:33