UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  TCR genherschikking (LG-59)
   Afdeling: Moleculaire Diagnostiek: HematologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere hematologie - cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses
StaaltypeBloed, beenmerg (EDTA), verse biopten of paraffinecoupes
Volume Beenmerg (min. 1 mL), 4 mL bloed (min. 3 mL), minimum 3 coupes van 50Ám met voldoende weefsel
Uitvoering 1x om de 2 weken
Antwoordtijd Max. 3 weken
Afnamecondities Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier (datum en uur)
Verzending Binnen de 2 dagen na afname; paraffinecoupes kunnen altijd verstuurd worden
Methode Kwalitatieve multiplex PCR en fragmentanalyse
Technische info
Klonaliteitsonderzoek bij T-cel maligniteiten d.m.v. moleculair onderzoek naar T-cel receptort (TCR) genherschikkingen, wordt uitgevoerd a.d.h.v. het BIOMED-2 protocol (van Dongen et al, Leukemia 2003). Op die manier zal bij diagnostische monsters in ruim 95% een klonaal resultaat kunnen worden aangetoond, met uitzondering van ALCL (79%). Frequent wordt een klonaal resultaat bekomen bij precursor B-ALL (>90%), AML en mature B-NHL. De resultaten dienen steeds ge´nterpreteerd te worden samen met de klinische en anatomopathologische bevindingen. Klonaliteit is geen synoniem voor maligniteit.        

De analytische gevoeligheid of detectielimiet ligt echter slechts rond 10%, waardoor de toepassing voor opvolging van minimale ziekterest beperkt is. 
Opmerkingen
Belang pre-analytische fase: 
De stabiliteit van het staal is beperkt tot 24 uur bij kamertemperatuur en 3 dagen bij 2-8 ░C (eventueel in medium). Bloed en Beenmerg EDTA moeten binnen de 2 dagen na afname verzenden worden zodat dit binnen de 3 dagen na afname in het lab Moleculaire Diagnostiek - hematologie (MolHem) kan verwerkt worden (2P8). Een vers biopt dient zo snel mogelijk naar het labo verstuurd te worden zodat dit in medium bewaard kan worden bij 2-8░C. 

Terugbetaling:
Deze test wordt in de diagnostische investigatiefase van een lymfoom terugbetaald (RIZIV nr 588475-588486, B3000). De test kan zowel aangerekend worden voor TCR beta als gamma analyse (2x terugbetaald) en kan bovendien op verschillende weefsels (staging) worden uitgevoerd (2x aan te rekenen per onderzocht weefsel. Ook een herval, meer dan 1 jaar later, kan beschouwd worden als een nieuwe diagnostische investigatiefase en dus opnieuw aangerekend worden.
Voor opvolging (MRD analyse) is deze PCR niet gevoelig genoeg; in uitzonderlijke gevallen wordt dit toch uitgevoerd en kan dit slechts 1x aangerekend worden (RIZIV nr 588571-588582, B3000). 
Opmerking ivm aanrekening diagnostische investigatiefase van een lymfoom 2x terugbetaald (RIZIV nr 588475-588486, B3000)
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Verantwoordelijke Apr. biol. B. Denys
   Laatste manuele bijwerking: BADE op 27/09/2022