UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Totale ijzerbindingscapaciteit TIBC
   Afdeling: Corelab
Eenheidg/dL
Methode Berekening uit transferrine
Opmerkingen
Totale ijzer bindingscapaciteit (TIBC) wordt berekend uit transferrine a.d.h.v. volgende formule: TIBC = 122.85 x transferrine 
Aanrekening 541030 (541030 - 541041 B 125 Doseren van transferrine met een immunologische methode (Maximum 1)(Cumulregel 16) Klasse 9)
Cumulregel 16: ijzer met ijzerbindend vermogen en transferrine mogen onderling niet gecumuleerd worden
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
246 - 442g/dL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 2500-7 Aanvraag: 2500-7
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. M. Oyaert
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 30/08/2021   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 11/01/2016 16:20