UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Transcortine TR Synoniemen: Cortisol binding globuline (CBG)
   Afdeling: HormonologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier hormonologie
Staaltype(s)SH Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel)
EenheidÁmol/L
Volume 0,2 mL
Uitvoering 1x/2 weken
Verzending Minder dan 48u op maximaal kamert░, zoniet invriezen na centrifugatie.
Opmerkingen
in kader van berekening vrije cortisol 
Aanrekening 434696 (434696 - 434700 B 400 Doseren van transcortine (Maximum 1) (Cumulregel 96, 210) Klasse 16
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Cumulregel 96: De verstrekkingen 434696 - 434700, 559370 - 559381, 435853 - 435864 en 559392 - 599403 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Cumulregel 210: maximum vier van transcortine, 11-deoxycortisol, 17-alfa-hydroxyprogesteron, androsteendion, dehydroepiandrosteron (DHEA), dehydroepiandrosteronsulfaat (DHEA-sulfaat), aldosteron, 11-deoxycorticosteron, 11-deoxy-18-hydroxycorticosteron en cortisol
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
M0.42 - 1.05Ámol/L
V0.76 - 2.96Ámol/L
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 3033-8 Aanvraag: 3033-8
Verantwoordelijke Dr. T. Fiers
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 25/10/2016 16:09   Laatste manuele bijwerking: TFIERS op 28/06/2023   Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 7/04/2016 11:40