UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  VWF cleaving protease (LG-122) Synoniemen: VWF cleav. protease (ADAMTS13)
Aanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere stolling
Staaltypecitraatplasma
Eenheid%
Afnamecondities citraatplasma invriezen
Verzending Ingevroren
Methode Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
Aanrekening 545230 (Functionele test van de von Willebrand protease (ADAMTS13) (Maximum 1) (Diagnoseregel 137))
Diagnoseregel 137: De verstrekking 545230/241, functionele test van de von Willebrand protease (ADAMTS13), mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van patiŽnten waarvoor een klinisch vermoeden bestaat van trombotische microangiopathie ofwel bij de opvolging van een patiŽnt met trombotische microangiopathie en maximum 52 keer per kalenderjaar.
Externe kwaliteits evaluatie geen
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Bijsluiter met statistische steekproef controle volgens NCCLSC28-A
   Laatste manuele bijwerking: LPRM op 21/12/2009