UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Vrij testosteron (berekend) TESTOF
   Afdeling: Hormonologie    Pathologie: steroidhormonen
Eenheidng/dL
Afnamecondities SHBG en Totaal testosterone nodig
Methode Berekening uit SHBG en Totaal testosterone, associatieconstantes van Vermeulen.
Opmerkingen
Kan op vraag ook via evenwichtsdialyse en rechtstreekse bepaling van vrij testosterone op LC-MS/MS 
Aanrekening 559635 (559635 - 559646 B 600 Doseren van vrij testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 111, 211, 322) Klasse 19)
Cumulregel 111: De verstrekkingen 434910 - 434921 en 559635 - 559646 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Cumulregel 211: vrij testosteron en sex hormoon bindend globuline (SHBG) mogen onderling niet gecumuleerd worden
Cumulregel 322: maximum vijf bij een stimulatie- of remmingsproef
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Vrouwen: Wael et al, steroids 2010,169-175; Mannen: eigen studiedata
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
M6 - 25ng/dL
V0.02 - 0.64ng/dL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 2991-8 Aanvraag: 2991-8
Verantwoordelijke Dr. T. Fiers
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 1/04/2022 16:52   Laatste manuele bijwerking: TFI op 07/03/2019   Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 26/02/2010 11:13