UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  alk fosfatase leverfractie 1 AFODL1
   Afdeling: Scheikunde
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheid%
Volume 20 Ál
Uitvoering maandelijks
Verzending Ingevroren
Methode Agarose gel elektroforese / Sebia Hydrasys automaat + Epson densitometer
Technische info
alkalische fosfatase iso-enzymen - aanvraagcode 224
Aanrekening 542894 (542894 - 542905 B 400 Doseren van de botaanmaak. (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71))
Cumulregel 77: De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 en 541936 - 541940 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 71: Aanrekenbaar aan RIZIV ingeval van klinische tekenen van botpathologie
Externe kwaliteits evaluatie neen
Accreditatie Nee
Bron referentiewaarden Bijsluiter Sebia versie 9408-09/01 pag 34
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
< 16 jaar1 - 31%
M < 130 jaar15 - 71%
V < 130 jaar18 - 72%
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 15015-1 Aanvraag: 15015-1
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. P. De Kesel
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 13/08/2020 15:28   Laatste manuele bijwerking: PRDK op 20/05/2020   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 31/03/2003 12:56