UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  hydrocodone HYDROCOD
   Afdeling: Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidng/mL
Aanrekening 547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Accreditatie Nee
Bron referentiewaarden Schulz et al. Critical Care 2012, 16:R136
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
therapeutisch 10-50 ng/mL
toxisch >100 ng/mL.
ng/mL
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 27/05/2021 17:05   Laatste manuele bijwerking: NIVE op 31/05/2021   Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 25/05/2021 15:35