UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  vrij Beta-chorion gonadotropine(Beta-HCG) BHCG
   Afdeling: HormonologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier hormonologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) , SH Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel)
EenheidmIU/mL
Volume 0,5 mL
Uitvoering 1x /week,
Opmerkingen
Gevoelige bepaling via RIA,  ENKEL als tumormarker.
voor zwangerschap: zie HCG
voor TR21 screening: zie FRBHCG 
Aanrekening 548472 (548472 - 548483 B 700 Exclusief en specifiek doseren van de vrije beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 201) (Diagnoseregel 45, 46) Klasse 20)
Cumulregel 37: lute´niserend hormoon (LH), totaal humaan choriongonadotrofine (hCG) en vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG) mogen onderling niet gecumuleerd worden
Cumulregel 201: maximum ÚÚn van neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195) en carcinogeen antigen 549 (CA549)
Diagnoseregel 45: het doseren van de vrije beta-subeenheid van beta-hCG mag niet aangerekend worden voor gewone zwangerschapsanalyse
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafe´ne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
<0.1mIU/mL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 19180-9 Aanvraag: 19180-9
Verantwoordelijke Dr. T. Fiers
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 30/06/2010 17:58   Laatste manuele bijwerking: TFIERS op 16/05/2022   Laatste bijwerking refwaarden: vbekbe op 12/12/2000 10:38