UZ Gent laboratoriumgids    
Aanvraagformulieren
  Aanvraagformulier hormonologie
  Aanvraagformulier Metabole ziekten
  Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Microbiologie
  Aanvraagformulier voor allergietesten
  Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Infectieuze Serologie en Moleculaire Microbiologie
  Aanvraagformulier bijzondere hematologie - cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses
  Aanvraagformulier bijzondere stolling
  Labgids Hemato68 panel
  Aanvraagformulier Rode Kruis Vlaanderen
  Aanvraagformulier immunologische oppuntstelling - EXTERN
  Aanvraagformulier in-huis bepaling Infliximab Adalimumab
  Aanvraagformulier arbeidsgeneeskunde
  Aanvraagformulier Andrologie - Reproductieve geneeskunde
  Aanvraagformulier Opsporen ziekte van Fabry
  Aanvraagformulier voor haarstaalanalyse
  Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie
  Aanvraagformulier Toxicologie
  Aanvraagformulier voor opsporen heparine ge´nduceerde plaatjesantilichamen (HIT) ELISA + functionele flowcytometrische assay
  Aanvraagformulier virale lading tropisme genotypering - ARL Gent
UZ Gent Laboratoriumgids