Alk. fosf. botfract AFODB

Afdeling: Scheikunde

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

%

Volume:

20 µl

Uitvoering:

maandelijks

Verzending:

Ingevroren

Methode:

Agarose gel elektroforese / Sebia Hydrasys automaat + Epson densitometer

Klinische info:

alkalische fosfatase iso-enzymen - aanvraagcode 224

Aanrekening:

542894 (542894 - 542905 B 400 Doseren van de botaanmaak. (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71))

Cumulregel 77: De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 en 541936 - 541940 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 71: Aanrekenbaar aan RIZIV ingeval van klinische tekenen van botpathologie

Detailinformatie:

A0937b

Externe kwaliteits evaluatie:

neen

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

Bijsluiter Sebia versie 9408-09/01 pag 34

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 16 jaar
62 - 102
%
M < 130 jaar
23 - 75
%
V < 130 jaar
20 - 74
%

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 15013-6 Aanvraag: 15013-6

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 13/08/2020 15:27. Laatste manuele bijwerking: PRDK op 20/05/2020 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 31/03/2003 17:36.