Afdeling: Scheikunde

Aantal: 189

Testcode Omschrijving Staaltype Opmerkingen
ALBUU Albumine Urinestaal(U)
ALBUE Albumine Serum(Serum) SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese
ALB Albumine (colorimetrisch) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
ALDOLA Aldolase Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
A1AT Alfa 1 antitrypsine Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
A1ZGP Alfa 1 zuur glycoproteïne Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
ALFA1 Alfa 1-globulines Serum(Serum) SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese
A1MIGL Alfa 1-microglobuline Urinestaal(U)
ALFA2 Alfa 2-globulines Serum(Serum) SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese
AMYLAS Alfa-amylase Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AFODL1 alk fosfatase leverfractie 1 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AFODL2 alk fosfatase leverfractie 2 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AFODB Alk. fosf. botfract Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AFODI1 Alk. fosf. intestinale fract 1 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AFODI2 Alk. fosf. intestinale fract 2 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AFODI3 Alk. fosf. intestinale fract 3 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AFODP1 Alk. fosf. placentaire fract 1 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AFODP2 Alk. fosf. placentaire fract 2 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
ALKFOS Alkalische fosfatase Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
SALLOC Allocatienummer
ALT ALT (GPT) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AP50 Alternatieve pathway complement AP50 Serum(Serum) serum op ijs!
ACE Angiotensin converting enzym Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
ACELV Angiotensin converting enzym Lumbaal vocht(L)
APOA1B Apo A1/Apo B
APOA1 Apolipoproteïne A1 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
APOB Apolipoproteïne B Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
AST AST (GOT) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
ATYP Atypische cellen Urinestaal(U)
CKATFR Atypische frakties Serum(Serum) SERUM
B2MIC B2-microglobuline Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
KIEM Bacteriën Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
CKBB BB Serum(Serum) SERUM , Enkel uitvoerbaar op vers serum
MBLBESL Besluit Lectine Pathway serum op ijs!
BETA Beta-globulines Serum(Serum) SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese
CARB Bicarbonaat Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
BLFIMM Bloed in faeces (immunologisch) Faeces(FA)
BBS1 Bloedbezinkingssnelheid 1e uur EDTA (paars)(E)
C1INH C1 inactivator Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CA125 CA 125 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CA153 CA 15.3 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CA199 CA 19.9 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CA Calcium Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CAU Calcium Urinestaal(U)
CDTV Carbohydr. defic. transf. VIAS Serum(Serum) SERUM
CDTP Carbohydraat def. transfer Serum(Serum) SERUM
CEA Carcinoembryonaal antigeen Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CERULO Ceruloplasmine Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CL Chloor Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CLU Chloor Urinecollectie(UC)
CL24 Chloride Urinecollectie(UC)
CHOL Cholesterol Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CHOLIN Cholinesterase (pseudo-) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CIT24 Citraat Urinecollectie(UC)
CK CK Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
C3 Complementfactor C3 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
C4 Complementfactor C4 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
COND Conductiviteit Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
CRP C-reactief proteïne Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
KREATU Creatinine Urinecollectie(UC)
CR24 Creatinine Urinecollectie(UC)
KREAT Creatinine Serum of lithium-heparine plasma
KRENZ Creatinine enzymatisch Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
CYSTC Cystatine C Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
DIBUC Dibucainegetal
BILDIR Directe bilirubine Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
ERYT Erythrocyten Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
GFR estimatie GFR (CKD-EPI)
GFR21 estimatie GFR (CKD-EPI) Formule 2021
ALC Ethanol (alcohol) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
FERT Ferritine Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
FOLEX Foliumzuur extracellulair Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
P Fosfor Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
PU Fosfor Urinestaal(U)
P24 Fosfor Urinecollectie(UC)
FRUCP Fructosamine (Rek. pt.) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
GAMMA Gamma-globulines Serum(Serum) SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese
GGT Gamma-glutamyltransferase Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
GGTSP Gamma-GT Sperma(SPR)
ZWGELSC Geleidbaarheid - Zweet (confirmatie neonatale screening) Zweet(ZW)
ZWCL Gemeten Cl in zweet Zweet(ZW)
BCODE gepseudonimiseerde code voor de bronpatiënt
GIST Gisten Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
GLUC Glucose Fluoride (grijs)(F)
GCT60 Glucose Challenge test na 60' Fluoride 60min (grijs)(F60)
HPT Haptoglobine Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
HGBA1C HbA1c (NGSP) EDTA (paars)(E)
HBGEL HB-gelelectroforese (Confirmatie) EDTA (paars)(E)
HDLCHN HDL-cholesterol Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
HCTPBSC Hematocriet - PBSC EDTA (paars)(E)
HGBA1CP Hemoglobine A1c Patient EDTA (paars)(E)
HBC Hemoglobine C EDTA (paars)(E)
HBS Hemoglobine S EDTA (paars)(E)
HPX Hemopexine Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
HYCY Hyaliene cilinders Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
IGG4 IgG4 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
FE Ijzer Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
IGGLV Immunoglobuline G Lumbaal vocht(L)
IGA Immuunglobuline A Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
IGANEF Immuunglobuline A Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
IGE Immuunglobuline E Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
IGG Immuunglobuline G Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
IGGNEF Immuunglobuline G Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
IGM Immuunglobuline M Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
IGMNEF Immuunglobuline M Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
OPCEL Indicatie microscopie EDTA (paars)(E)
OGTTCOM Interpretatie OGTT
K Kalium Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
KU Kalium Urinecollectie(UC)
K24 Kalium Urinecollectie(UC)
KAPPA24 Kappa lichte ketens Urinecollectie(UC)
SRC Kleine ronde cellen Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
KREATA Kreatinine op ascitesvocht Ascitesvocht(AV)
KRIST Kristallen Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
LACTA Lactaat Ascitesvocht(AV)
LACTN Lactaat na inspanning Fluoride NA inspanning(FN) Zie ook Niet-ischemische arbeidstest
LACTV Lactaat voor inspanning Fluoride VOOR inspanning(FV) Zie ook Niet-ischemische arbeidstest
LDHPU Lactaatdehydrogenase Punctievocht(PuV)
LAMBDA24 Lambda lichte ketens Urinecollectie(UC)
LAMBDA24U Lambda lichte ketens
LDH LDH (IFCC) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
LDH1 LDH-1 Serum(Serum) SERUM
LDH2 LDH-2 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
LDH3 LDH-3 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
LDH4 LDH-4 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
LDH5 LDH-5 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
MBLF Lectine pathway activiteit Serum(Serum) serum op ijs!
LEUC Leukocyten Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
WBCPBSC Leukocyten - PBSC EDTA (paars)(E)
LIPAS Lipase Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
LIPAPD Lipase Peritoneaal vocht(Pd)
LIPAPU Lipase Punctievocht(PuV)
LIPAPL Lipase Pleuravocht(Pl)
LIPAA Lipase Ascitesvocht(AV)
LPA Lp(a) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
MG Magnesium Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
MG24 Magnesium Urinecollectie(UC)
MBLC Mannose Bindend Lectine Serum(Serum) serum op ijs!
CKMB MB Serum(Serum) SERUM , Enkel uitvoerbaar op vers serum
ALBUND24 Microalbuminurie collectie Urinecollectie(UC)
ALBUU24 micro-albuminurie collectie Urinecollectie(UC)
CKMM MM Serum(Serum) SERUM , Enkel uitvoerbaar op vers serum
MTHBEPD MTHBEPD EDTA (paars)(E)
MUCUS Mucus Urinestaal(U)
NA Natrium Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
NAU Natrium Urinecollectie(UC)
NA24 Natrium Urinecollectie(UC)
NSE Neuron specifiek enolase Serum(Serum) Serum
NH4N NH4 na inspanning EDTA op ijs NA inspanning(EYN) Zie ook Niet-ischemische arbeidstest
NH4V NH4 voor inspanning EDTA op ijs VOOR inspanning(EYV) Zie ook Niet-ischemische arbeidstest
NSTOP Niersteen Niersteen(NST)
NSEC Non-squameus epitheel Urinestaal(U)
OPD6 Opmerking
OSMOL Osmolaliteit Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
OSMOLU Osmolaliteit Urinestaal(U)
OXAL24 Oxalaat Urinecollectie(UC)
OXA24U Oxalaat 24 uur
PACY Pathol. cilinders Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
LACT Plasma lactaat Fluoride (grijs)(F)
PREOPP Preoperatieve Patiënt
PSA Prostaat specifiek antigeen Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
RF Reumafactor Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
SPERM Spermacellen Urinestaal(U) Zie ook Urine sediment analyse
SEC Squameus epitheel (plaveisel) Urinestaal(U)
BTPPU ß-trace proteïne Andere vochten(V)
BTPS ß-trace proteïne Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
SULFHB Sulfhemoglobine Capillair(CAP)
ITHCOM Tot. hemolyt. compl. (= CH50) Serum(Serum) CH50 , serum op ijs!
PROTU Totaal eiwit Urinecollectie(UC)
PROTLV Totaal eiwit Lumbaal vocht(L)
PROT Totaal eiwit Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
BILTOT Totale bilirubine Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
TRF Transferrine Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
TRIGL Triglyceriden Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
TROCPBSC Trombocyten - PBSC EDTA (paars)(E)
TROPOT Troponine T Heparineplasma (groen met gel) enkel heparine
UREUMU Ureum Urinecollectie(UC)
URE24 Ureum Urinecollectie(UC)
UREUM Ureum Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
UREDUM Ureum trigger voor reflex
URINZ Urinezuur Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
UZ24 Urinezuur Urinecollectie(UC)
URINZIJS Urinezuur op ijs SERUM OP IJS(SIJS)
VITB12 Vitamine B12 Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
VOLCORR Volume op 24u berekend
FREELITK Vrije lichte ketens kappa Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
FREELITL Vrije lichte ketens lambda Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)(S)
WBCC WBC Clumps Urinestaal(U)
IMUGAM zware ketens IgG/A/M Urinecollectie(UC)