Foliumzuur extracellulair FOLEX

Afdeling: Scheikunde

Staaltype:

SH (Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel))
S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

µg/L

Volume:

250 µl

Uitvoering:

24/24 7/7

Antwoordtijd:

45 tot 120 min

Afnamecondities:

Op kamertemperatuur

Methode:

Electrochemiluminiscentie Immunoassay

Toestel:

Roche Cobas e801

Aanrekening:

541435 (Doseren van foliumzuur in het serum met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel 156))

Cumulregel 303: foliumzuur en vitamine B12: geen cumul van RIA-techniek met andere techniek
Diagnoseregel 156: Van de verstrekkingen 433053-433064, 433134-433145, 541435-541446 en 541391-541402 mag er één verstrekking één maal per kalenderjaar aangerekend worden.

Aanrekening:

960035 (€5) (Rek Pat (960035 - 960046))

Detailinformatie:

A0815

Externe kwaliteits evaluatie:

Sciensano

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

WHO (Conclusions of a WHO Technical Consultation on folate and vitamin B12 deficiencies, 2008)

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
streefwaarde > 4µg/L
µg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2284-8 Aanvraag: 2284-8

Gerelateerd:

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 4/10/2022 11:35. Laatste manuele bijwerking: AI\moyaert op 09/07/2024 Laatste bijwerking refwaarden: svhaelst op 17/04/2018 10:36.