Immuunglobuline M IGM

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

g/L

Volume:

300 µL

Uitvoering:

Dagelijks, eventueel de werkdag nadien indien niet dringend.

Methode:

Cobas c502

Aanrekening:

541251 (541251 - 541262 B 125 Doseren van IgM met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9)

Detailinformatie:

A0906

Externe kwaliteits evaluatie:

Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid / Labquality

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

De volwassen waarde komt uit: Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34:517-520 (F.Dati) De waarde voor kinderen komt uit het handboek: Interpretation of diagnostic tests - A handbook synposis of laboratory medicine - third edition - Jacques Wallach, MD - 1978, Little, Brown and Company. Wegens internationale standaardisatie naar WHO/CAP:CRM470 standaard in 1994 dienen de waarden te worden gedeeld door 1.48 (deze coefficient werd verstrekt door Dade-Behring).

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 1 maand
0.03 - 0.13
g/L
1 - 4 maand
0.13 - 0.27
g/L
4 - 7 maand
0.2 - 0.4
g/L
7 m - 2 jaar
0.23 - 0.5
g/L
2 - 3 jaar
0.27 - 0.53
g/L
3 - 4 jaar
0.27 - 0.57
g/L
4 - 8 jaar
0.27 - 0.63
g/L
8 - 12 jaar
0.27 - 0.74
g/L
M < 150 jaar
0.34 - 2.14
g/L
V < 150 jaar
0.40 - 2.48
g/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2472-9 Aanvraag: 2472-9

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 9/02/2024 18:17. Laatste manuele bijwerking: SCAPIAU op 26/07/2021 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 26/05/2000 09:52.