Alk. fosf. intestinale fract 3 AFODI3

Afdeling: Scheikunde

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

%

Volume:

20 µl

Uitvoering:

maandelijks

Verzending:

Ingevroren

Methode:

Agarose gel elektroforese / Sebia Hydrasys automaat + Epson densitometer

Klinische info:

alkalische fosfatase iso-enzymen - aanvraagcode 224

Detailinformatie:

A0937b

Externe kwaliteits evaluatie:

neen

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

Bijsluiter Sebia versie 9408-09/01 pag 34

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
I1+I2+I3 < 14
%
Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 13/08/2020 15:28. Laatste manuele bijwerking: PRDK op 20/05/2020 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 23/05/2002 10:58.